За мен

Като психолог, терапевт и коуч работя със страст и убеждение. Това ми помага да ставам все по-добра в работата си. Въз основа на моя задълбочен опит в психологическата работа досега, съм успяла да помогна на много търсещи помощ хора да намерят по-добър начин, за да променят успешно и устойчиво трудните си житейски ситуации. По време на моята дългогодишна работа като психолог и коуч успях да изргадя много ценни и стабилни контакти в този сектор, на които мога да разчитам по всяко време и така да бъда още по-полезна на своите пациенти и клиенти.***

 

След като следвах и завърших психология в България и Германия, успях да разширя и обогатя знанията и уменията си със специализации в областта на невро-лингвистичното програмиране (НЛП), стрес-мениджмънта, психотерапията, както и с помощта на интензивна и дългогодишна работа в областта на комуникацията, социалните умения, укрепване на здравето, релаксационните техники, както и кариерното консултиране за професиолнално развитие.