Методи на работа

 • алтернативни методи 
 • методи за релаксация 
 • когнитивна  психотерапия 
 • хуманистични методи 
 • краткосрочна терапия 
 • НЛП (Невро-лингвистично програмиране) 
 • психологическа диагностика 
 • системна терапия 
 • поведенческа психотерапия 


Психотерапевтичен фокус

 • обща псих. консултиране/житейски кризи (напр. рекратяване на работните отношения, раздяла, загуби, ситуации на претоварване в различни области на живота) 
 • страх/фобии 
 • нарушения в адаптирането (също в следствие от Корона-мерките) 
 • подкрепа в процесите на самооткриване и откриване на житейския смисъл 
 • бърн-аут 
 • депресии 
 • обучение за релаксация 
 • състояния на изтощение след заболяване от COVID-19 
 • консултации при конфликти и разрешаване на конфликти (напр. емоционални конфликти, във заимоотношенията, в екипи и др.) 
 • ментален тренинг и тренинг за развивзне и укрепване на самочувствието 
 • мобинг, психически тормоз на работното място 
 • психосоматични оплаквания 
 • идентифициране на личностови ресурси, ценности и цели 
 • баланс между работа и личен живот 

Коучинг фокус

 • справяне със страха и безпокойството във връзка с презентациите (пред групи) 
 • справяне с (постоянни) ситуации на претоварване 
 • правяне с (емоционални) житейски кризи 
 • обучение за релаксация 
 • помощ при бърн-аут и мобинг 
 • помощ при (личностови) процеси на промяна 
 • идентифициране на лични ресурси, ценности и цели 
 • намиране на решения на лични проблеми и конфликти 
 • ментален тренинг, мотивационен тренинг 
 • подготовка за особено предизвикателни разговори от личен и бизнес характер 
 • трениране на емоционални и комуникативни умения 

Сетинг и езици

 • идивидуални консултации 
 • индивидуална терапия 
 • индивидуален коучинг 
 • групова терапия 
 • консултации за двойки 
 • терапия за двойки 
 • онлайн-консултации 
 • онлайн -коучинг 
 • онлайн -терапия 


 

Всички предложения за психотерапия и коучинг се предлагат на следните езици: 


 • български 
 • немски